Kapat

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş Halka Arzı

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş Halka Arzı

Talep Toplama Tarihleri : 16-17-18 Mart 2022

Başvuru Kanalları: Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Hisse Senedi hesabınız yoksa?

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

Halka Arz Detayları: Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 127.500.000 TL’den 153.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak olan 25.500.000 TL nominal değerli paylar ile mevcut hissedarlara ait 6.340.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere ek satış hariç toplam 31.840.000 TL halka arz edilecek olup Şirket’in halka açıklık oranının %20,81 olması planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi halinde 6.368.000 TL nominal ortak satışı ile birlikte toplamda 38.208.000 TL nominal payın halka arzı gerçekleşecektir, halka açıklık oranı ise %24,97’ye ulaşacaktır.

Halka arzda talep toplama sabit fiyat yöntemiyle yapılacak olup, 1 TL nominal değerli payın fiyatı 14,00 TL olarak belirlenmiştir.

Tahsisat grupları Bireysel Yatırımcılar için %20, Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için % 39, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için %40 ve Grup Çalışanlar için %1 olarak belirlenmiştir.

Önemli Not 1: Smart Holding A.Ş, Smart Güneş’in sermaye piyasası mevzuatına göre denetlenmiş mali tablolarına göre hesaplanacak 2022 yılı FAVÖK tutarı üzerinden taahhüt vermektedir. Şirket ve satan ortaklar için ise 12 ay satmama taahhüdü vermektedir.

Önemli Not 2:  İzahnamenin 25.2.3.f maddesi kapsamında uygulanması durumunda mükerrer taleplerin dağıtıma dahil edilmeme durumu saklıdır. Bireysel Yatırımcı, Yüksek Başvurulu Yatırımcı ve Grup Çalışanları tahsisat grupları oluşturulduktan sonra tek bir yatırımcıya asgari 1 (bir) adet pay dağıtımı yapılırken, öncelikle yatırımcılar tahsisat gruplarına göre ayrılarak mükerrer talep kontrolü işlemi yapılarak her bir yatırımcının en yüksek miktarlı talebine 1 adet pay verilecek şekilde dağıtım yapılacaktır.

Önemli Not 3: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyeleri’ne teslim edilmesini takiben derhal, satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve varlık blokesi yöntemiyle  başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İşbu İzahname’nin ‘’Halka arza başvuru süreci’’ başlıklı 25.1.3.2 no’lu bölümünün ‘’Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi’’ başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Önemli Not 4: Yatırımcıların dağıtım sonucu hak ettikleri payları, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Önemli Not 5: Payların BİAŞ’da işlem görmeye başlamasını takiben 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmaktadır.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630