Kapat

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halka Arzı

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halka Arzı

Talep Toplama Tarihleri: 15-16 Aralık 2022

Başvuru Kanalları: Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Hisse Senedi hesabınız yoksa?

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

Halka Arz Detayları: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 37.500.000 TL’den 52.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 15.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artışı ile halka arz edilmesi planlanmaktadır. Toplam 52.500.000 TL nominal değerli payların satışının gerçekleşmesi planlanmaktadır. Bu payların halka arz edilmesi ile Şirket’in halka açıklık oranı %28,57 olacaktır. Şirket’in mevcut pay sahiplerinin sahip olduğu toplam 1.500.000 TL nominal değerli paylar da ek satış kapsamında halka arz edilebilecektir. Ek satış dahilinde bu payların halka arz edilmesi ile Şirket’in halka açıklık oranı %31,43 olacaktır.

Halka arzda talep toplama sabit fiyat yöntemiyle yapılacak olup, 1 TL nominal değerli payın fiyatı 10,00 TL olarak belirlenmiştir.

Tahsisat grupları Bireysel Yatırımcılar için %25, Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için %15, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için %35 ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için %25 olarak belirlenmiştir.

Önemli Not 1:  Yurt İçi Bireysel ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılara oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır.

Önemli Not 2: Azami 10.000 adet başvuru yapan yatırımcılar Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubuna, asgari 10.001 adet başvuru yapan yatırımcılar Yüksek Başvurulu Yatırımcılar kategorisine dahil edilecektir.

Önemli Not 3: Yatırımcılardan, 10.000 adet ve altında başvuru yapanlar Bireysel Yatırımcı, 10.001 adet ve üzerinde başvuru yapanlar Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak dikkate alınacaktır. Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak başvuranların nihai talep adedi belirlendikten sonra her iki grup konsolide edilerek mükerrer taramaya tabi tutulacak, bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcının yalnızca en yüksek miktarlı talebi kabul edilecektir.

Önemli Not 4: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben en geç takip eden 1  iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İzahname'nin “Halka arza başvuru süreci” başlıklı 25.1.3.2 numaralı bölümünün “ Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi” başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Önemli Not 5: Yatırımcıların dağıtım sonucu hak ettikleri payları, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Önemli Not 6: Şirket 180 (yüzseksen) gün boyunca nakit artırım yoluyla bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdü vermiştir. Şirket’in hakim ortakları ise 18 (onsekiz) ay boyunca halka arz fiyatının altında Borsa’da satmama taahhüdü vermiştir.

Önemli Not 7: Fiyat istikrarını sağlayıcı işlem yapılması planlanmamaktadır.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630