Kapat

Garanti Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Hk.

Garanti Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Hk.

Garanti Faktoring A.Ş.’nin (“Şirket”), yurt içinde toplam 750.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, vadesi bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun (“Kurul”) 20.12.2018 tarih ve 64/1469 sayılı kararı ile

  1. Başvuru tarihi itibarı ile Şirket’in nihai limit tutarı içerisinde kalmak üzere ihraç tavanının 730.000.000 TL. olarak belirlenmesi sureti ile olumlu karşılanmasına ve
  2. İlk etapta 424.079.000 TL tutara kadar ihraç belgesinin onaylanmasına, kalan tutara ilişkin ihraç belgesi/belgelerinin ise tedavüldeki borçlanma araçlarının itfasını takiben bunların itfa edildiğini tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul’a sunulması koşuluyla ve her halükarda ihraç tavanı içerisinde kalınmak kaydıyla onaylanmasına

karar verilmiştir.

424.079.000 TL tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Onaylı İhraç Belgesi için tıklayınız.

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630