Kapat

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. Halka Arzı

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. Halka Arzı

Talep Toplama Tarihleri: 14-15-16 Aralık 2022

Başvuru Kanalları: Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Hisse Senedi hesabınız yoksa?

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

Halka Arz Detayları: Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 168.500.000 TL’den 208.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 39.500.000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı ile ve Şirket’in mevcut pay sahibinin sahip olduğu toplam 13.250.000TL nominal değerli payların ortak satışı yolu ile halka arz edilmesi planlanmaktadır. Toplam 52.750.000 TL nominal değerli payların satışının gerçekleşmesi durumunda Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranının %19 olması planlanmaktadır.

Halka arzda talep toplama fiyat aralığı yöntemiyle yapılacak olup, 1 TL nominal değerli payın fiyatı 66,00 TL olarak belirlenmiştir.

Tahsisat grupları Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %20, Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için %20, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için %50 ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için %10 olarak belirlenmiştir.

Önemli Not 1:  Yurt İçi Bireysel ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılara oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır.

Önemli Not 2: Azami 15.000 adet başvuru yapan yatırımcılar Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubuna, asgari 15.001 adet başvuru yapan yatırımcılar Yüksek Başvurulu Yatırımcılar kategorisine dahil edilecektir.

Önemli Not 3: Yatırımcılardan, 15.000 adet ve altında başvuru yapanlar Bireysel Yatırımcı, 15.001 adet ve üzerinde başvuru yapanlar Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak dikkate alınacaktır. Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak başvuranların nihai talep adedi belirlendikten sonra her iki grup konsolide edilerek mükerrer taramaya tabi tutulacak, bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcının yalnızca en yüksek miktarlı talebi kabul edilecektir.

Önemli Not 4: Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 5: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben en geç takip eden 1  iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve varlık blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İzahname'nin “Halka arza başvuru süreci” başlıklı 25.1.3.2 numaralı bölümünün “ Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi” başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Önemli Not 6: Yatırımcıların dağıtım sonucu hak ettikleri payları, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Önemli Not 7: Halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasını takiben 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlem yapılması planlanmaktadır.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630