Kapat

Astor Enerji A.Ş.Halka Arzı

Astor Enerji A.Ş.Halka Arzı

Talep Toplama Tarihleri : 11-12-13 Ocak 2023

Başvuru Kanalları: Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Hisse Senedi hesabınız yoksa?

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

Halka Arz Detayları: Astor Enerji A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 850.000.000 TL’den 998.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 148.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı ile ve Şirket’in mevcut pay sahibinin sahip olduğu toplam 27.000.000TL nominal değerli payların ortak satışı yolu ile halka arz edilmesi planlanmaktadır. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda Şirket’in mevcut pay sahibine ait 35.000.000 TL nominal değerli payın dağıtılacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Toplam 175.000.000 TL nominal değerli payların satışının gerçekleşmesi durumunda Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranının %17,54 olması planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi durumunda ise toplam 210.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşerek halka arz sonrası halka açıklık oranı ise  %21,04 olacaktır.

Halka arzda talep toplama sabit fiyat yöntemiyle yapılacak olup, 1 TL nominal değerli payın fiyatı 12,50 TL olarak belirlenmiştir.

Tahsisat grupları Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %47, Şirket Çalışanları için %3, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için %40 ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için %10 olarak belirlenmiştir.

Önemli Not 1:  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Şirket Çalışanlarına oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır.

Önemli Not 2: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları için talep edilebilecek azami pay miktarı halka arz edilen toplam pay miktarı ile sınırlıdır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebileceklerdir.

Önemli Not 3: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları tahsisat grubunda tek bir yatırımcıya asgari 1 (bir) adet pay dağıtımı yapılırken mükerrer talep kontrolü işlemi yapılarak her bir yatırımcının en yüksek miktarlı talebine 1 adet pay verilecek şekilde dağıtım yapılacaktır. Bu yatırımcılara 1’er adet pay dağıtıldıktan sonra, yatırımcıların kabul edilmiş tüm talepleri için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından yukarıda belirtilenin haricinde bir mükerrer talep kontrolü işlemi yapılmayacaktır.

Önemli Not 4: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takip eden 1 (bir) iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve varlık blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İzahname’nin “Halka arza başvuru süreci” başlıklı 25.1.3.2 numaralı bölümünün “( Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi” başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Önemli Not 5: Yatırımcıların dağıtım sonucu hak ettikleri payları, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesini takip eden en geç 1 (bir) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Önemli Not 6: Şirket ve Ortak 1 yıl boyunca sürecek satmama taahhüdünü vermişlerdir.

Önemli Not 7: Payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu için brüt halka arz gelirinin %20’si kadar kaynak kullanılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına halka arzdan elde edilecek brüt fon tutarına gerçekleşmesi halinde ek satış da dahildir.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630