Kapat

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Garanti BBVA Yatırım liderliğinde halka arz oluyor!

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Garanti BBVA Yatırım liderliğinde halka arz oluyor!

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. payları 8-9-10 Ağustos 2023’te Garanti BBVA Yatırım’ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla halka arz ediliyor!  Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından IZENR kodunu aratarak yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

 

Konsorsiyum Lideri

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Halka Arz Fiyatı

19,00

Talep Toplama Tarihi

8-9-10 Ağustos 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama

Dağıtım Yöntemi

Eşit Dağıtım

İhraççı

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi

500.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi

575.000.000 TL

Halka Arz Miktarı

Ek Satış Hariç 115.100.000 TL (75.000.000 TL Sermaye Artırımı ve 40.100.000 TL Ortak Satışı)

Ek Satış Dahil 138.120.000 TL  (75.000.000 TL Sermaye Artırımı, 63.120.000 TL Ortak Satışı)

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Satan Ortak

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.

Ek Satış Hariç Halka Arz Büyüklüğü

2.186.900.000 TL

Ek Satış Dahil Halka Arz Büyüklüğü

2.624.280.000 TL

Halka Açıklık Oranı

Ek Satış Hariç %20,02, Ek Satış Dahil %24,02

Planlanan Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%60), Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%40)

Taahhütler

Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını;

Ortaklar; 1 yıl boyunca borsada ve 180 gün boyunca borsa dışında satmama taahhüdü vermiştir. (Borsada satmama taahhüdünde fiyat istikrarı işlemlerinden edinilebilecek paylar bu sınırlamalardan hariç tutulmuştur.)

Fiyat İstikrarı

15 gün boyunca planlanmaktadır.

 

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır:

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve her bir yatırımcı grubu bazında mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.
Önemli Not 2: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tanımında bulunmayan yatırımcıların, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat grubuna başvurması esastır.
Önemli Not 3: Herhangi bir yatırımcı grubu için yatırımcı başına  talep edilecek azami pay miktarı bu tahsisat grubuna tahsis edilen toplam pay miktarının dörtte birini geçemeyecektir.
Önemli Not 4: Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.
Önemli Not 5: Müşterek hesaptan talep girişleri kabul edilmeyecektir.
Önemli Not 6: Garanti Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerinde, halka arzı gerçekleşen tüm payların azami %20’si ile sınırlı olmak kaydıyla Satan Ortak tarafından halka arzı gerçekleştirilen payların halka arz pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer bir Fiyat İstikrarı Fonu tertipleyecektir. Fiyat istikrarı için ayrılacak fon ek satış olmaması halinde 23.020.000 TL nominal değerli payların, ek satış olması halinde 27.624.000 TL nominal değerli payların halka arz pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer olacaktır.
Önemli Not 7: Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, Satış Tebliği’nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir.
Önemli Not 8: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben en geç takip eden 1 (bir) iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve varlık blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İzahname’nin “Halka arza başvuru süreci” başlıklı 25.1.3.2 numaralı bölümünün “(b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi” başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.
Talebi karşılanan yatırımcıların payları, kaydi sistem esasları çerçevesinde, dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyeleri’ne iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.
Önemli Not 9: Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamayacak veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemeyeceklerdir.

 

 

Teminata Alınacak Kıymet

Teminat Katsayısı

Teminata Alımda
Uygulanacak Fiyat

Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat

 

 

Para Piyasası Fonu (GPY Para piyasası fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

 

 

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

 

 

Pay (BİST 30’da yer alan paylar 750.000 TL’nin üstündeki talepler için yalnızca Garanti BBVA Yatırım Şubeleri’ne iletilecek taleplerde teminat olarak kabul edilecektir.)

0,90

BİST Pay Piyasası’nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı

BİST Pay Piyasası’nda oluşan cari piyasa fiyatı

 

 

Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

0,90

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

 

 

TL DİBS

0,95

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

 

           

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ta (kap.org.tr), Şirket’in (www.izdemirenerji.com) ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin (garantibbvayatirim.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Onaylı İzahname için tıklayınız.
Bağımsız Denetim Raporu (31.12.2020-2021-2022 ve 31.03.2023) için tıklayınız.
Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı için tıklayınız.
Şirket Esas Sözleşmesi için tıklayınız.
Yönetim Kurulu İç Yönergesi için tıklayınız.
Bağımsız Hukukçu Raporu için tıklayınız.
Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu için tıklayınız.
Gayrimenkul Değerleme Raporu (1) için tıklayınız.
Gayrimenkul Değerleme Raporu (2) için tıklayınız.
Gayrimenkul Değerleme Raporu (3) için tıklayınız.
Gayrimenkul Değerleme Raporu (4) için tıklayınız.
Gayrimenkul Değerleme Raporu (5) için tıklayınız.
Gayrimenkul Değerleme Sorumluluk Beyanı (1) için tıklayınız.
Gayrimenkul Değerleme Sorumluluk Beyanı (2) için tıklayınız.
Gayrimenkul Değerleme Sorumluluk Beyanı (3) için tıklayınız.
Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu için tıklayınız.
Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.
 

Saygılarımızla,
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630