Kapat

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. Halka Arzı (Talep Toplama Tarihleri: 3 – 4 Haziran)

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. Halka Arzı (Talep Toplama Tarihleri: 3 – 4 Haziran)

 

Başkentgaz paylarının birincil halka arzı Garanti BBVA Yatırım’ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecektir.

Başvuru Kanalları:

Halka arza, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler”-“Yatırımlar” menüsünde “Halka Arz” adımından başvurabilirsiniz.  Garanti BBVA İnternet halka arz başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları:

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.’nin mevcut ortaklarının sahip olduğu 175.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. Halka arz edilecek payların %36’sı yurt içi bireysel yatırımcılara, %18’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, %6’sı yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve %40 Torunlar Grubu ve ihraççı çalışanlarından oluşan yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Halka arzda talep toplama fiyatı 9,72 TL*’dir.

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde 510.300.000 TL kullanılması planlanmaktadır.

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.​

Satış/Dağıtım Yöntemi/Zamanı:

Satış, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Yurt içi bireysel yatırımcılara oransal dağıtım yapılacaktır.

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını müteakip iki iş günü içerisinde geçecektir.

Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan İzahname; www.kap.org.trwww.baskentdogalgaz.com.tr ve www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmuş olup yatırım kararlarının İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Önemli Not 1: Halka arz talebinde minimum adet 1’in dışında seçilirse, izahname dağıtım ilkeleri gereği, pay almaya hak kazanamayabilirsiniz.

Önemli Not 2: Talep toplama sonuçları 7 Haziran 2021 Pazartesi günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr adresinde açıklanacak olup dağıtım sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren 2 iş günü içerisinde bakiye tutar üzerindeki blokaj iade edilecektir.

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını takiben 2 işgünü içerisinde (tahmini 9 Haziran 2021) geçecek olup payların 11 Haziran 2021 tarihinde Borsa’da işlem görmeye başlaması planlanmaktadır.


Onaylı İzahname için 1 tıklayınız.

Onaylı İzahname için 2 tıklayınız.

Esas Sözleşme için tıklayınız.

Yönetim Kurulu İç Yönergesi için tıklayınız.

Bağımsız Denetim Raporu (PwC, 2018 – 2019 – 2020) için tıklayınız.

Bağımsız Denetim Raporu (Deloitte, 2018 – 2019) için tıklayınız.

Bağımsız Denetim Raporu (Deloitte, 2017 – 2018) için tıklayınız.

Denetçi Sorumluluk Beyanı (PwC) için tıklayınız.

Denetçi Sorumluluk Beyanı (Deloitte) için tıklayınız.

Hukukçu Raporu için tıklayınız.

Teknik Danışman Raporu için tıklayınız.

İmtiyaz Değerleme Raporu için tıklayınız.

Bağımsız Denetim Raporu (PwC, 31.03.2021) için tıklayınız.

Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu için tıklayınız.

Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630