Kapat

Gelecek Varlık Yönetimi halka arz ediliyor.

Gelecek Varlık Yönetimi halka arz ediliyor.

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.  paylarının birincil halka arzı 14-15 Ekim’de Garanti BBVA Yatırım’ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecektir.

Başvuru Kanalları:

Halka arza, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler”-“Yatırımlar” menüsünde “Halka Arz” adımından başvurabilirsiniz.  Garanti BBVA İnternet halka arz başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları:

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 126.500.000 TL’den 139.700.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 13.200.000 TL nominal değerli 13.200.000  adet pay ve mevcut ortaklardan Fiba Holding A.Ş.’ye ait 8.800.000 TL nominal değerli toplam 8.800.000 adet pay olmak üzere toplam 22.000.000 TL nominal değerli 22.000.000 adet payın halka arzı ile ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 26.400.000 TL nominal değerli 26.400.000 adet payın halka arzı gerçekleştirilecektir.

Ek Satış hariç halka arz edilecek toplam 22.000.000 TL nominal değerli payların;

8.800.000 TL nominal değerdeki (%40) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

4.400.000 TL nominal değerdeki (%20) kısmı Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara,

6.600.000 TL nominal değerdeki (%30) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,

2.200.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara,

gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

Not : Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Garanti Yatırım’a başvuruda bulunabileceklerdir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1.000 adet ve altında, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar ise 1.001 adet ve üzerinde başvuru yapabilirler.

Halka arzda talep toplama fiyatı 13,65 TL*’dir.

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde fon büyüklüğü halka arz büyüklüğünün %40’ı kadar, ek satış olması durumunda ise halka arz büyüklüğünün %50’si kadardır.

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Satış/Dağıtım Yöntemi/Zamanı:

Satış, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Yurt içi bireysel ve Yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara oransal dağıtım yapılacaktır.

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını müteakip iki iş günü içerisinde geçecektir.

Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan İzahname; www.kap.org.trwww.gelecekvarlik.com.tr ve www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmuş olup yatırım kararlarının İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcı grubundaki yatırımcılardan bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcıların yalnızca en yüksek miktarlı talebi kabul edilecektir.

Önemli Not 2: Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Yurt içi Yüksek Başvurulu Yatırımcı başvuruları, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Tebliği’nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular (Vergi Kimlik numarası ve/veya yabancı kimlik numarası yazılacak) dışında kalan yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtları iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. İzahnamenin 25.2.3.f maddesi kapsamında uygulanması durumunda mükerrer taleplerin dağıtıma dahil edilmeme durumu saklıdır.

Önemli Not 3: Talep toplama sonuçları, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 iş günü içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr adresinde açıklanacak olup, dağıtım sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç 1 iş günü içerisinde bakiye tutar üzerindeki blokaj iade edilecektir.

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını takiben 2 işgünü içerisinde (tahmini 20 Ekim 2021) geçecek olup payların 21 Ekim 2021 tarihinde Borsa’da işlem görmeye başlaması planlanmaktadır.

Onaylı İzahname için  tıklayınız.
Esas Sözleşme için tıklayınız.
Yönetim Kurulu İç Yönergesi için tıklayınız.
Bağımsız Denetim Raporu (KPMG, 30.06.2021 ve 31.12.2020) için tıklayınız.
Bağımsız Denetim Raporu (Deloitte, 31.12.2018 ve 31.12.2019) için tıklayınız.
Denetçi Sorumluluk Beyanı (KPMG) için tıklayınız.
Denetçi Sorumluluk Beyanı (Deloitte) için tıklayınız.
Hukukçu Raporu için tıklayınız.
Sektör Raporu için tıklayınız.
Sektör Raporu Sorumluluk Beyanı için tıklayınız.
Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu için tıklayınız.
Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630