Kapat

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. Halka Arzı

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. Halka Arzı

Talep Toplama Tarihleri : 10-11 Ağustos 2023
Halka Arz Fiyatı: 22,50 TL

Tatlıpınar Halka Arz Ediliyor!  Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından TATEN kodunu aratarak yapabilirsiniz. Garanti BBVA mobil ve internet başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için  tıklayınız.
Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!
 

İhraççı

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.

Halka Arz Fiyatı

22,50 TL

Talep Toplama Tarihi

10-11 Ağustos 2023

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi

245.400.000 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi

280.500.000 TL

Halka Arz Miktarı

70.200.000 TL (35.100.000 TL Sermaye Artırımı, 35.100.000 TL Ortak Satışı)

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

1.579.500.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%25,03

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama

Dağıtım Yöntemi

Eşit Dağıtım

Planlanan Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar - %70, Ağaoğlu Şirketler Grubu Çalışanları - %1, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar - %14,5, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar - %14,5

Taahhütler

Şirket için 1 yıl boyunca bedelli-bedelsiz sermaye artırımı yapmama ve satmama taahhüdü

Şirket Ortakları için 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay satmama taahhüdü

Fiyat İstikrarı

Fiyat istikrarı işlemleri yerine “Günlük Alım Emri Taahhüdü” uygulanacaktır.

5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, 22,50 TL halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığıyla 2.808.000 adet günlük geçerli alım emri gerçekleşecektir.

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Ağaoğlu Şirketler Grubu Çalışanları gruplarında, eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.

Önemli Not 2: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1 TL nominal değerdeki bir payın Fiyat Tespit Raporu’nda belirtilen satış fiyatının, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, aracı kurumların belirtecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya teminat yöntemiyle yatıracaklardır.

Önemli Not 3: Ağaoğlu Şirketler Grubu Çalışanları tahsisat grubunda yer alan yatırımcılar, sadece İnfo Yatırım ve Vakıf Yatırım üzerinden başvuruda bulunabilecektir. Diğer Konsorsiyum Üyeleri üzerinden Yurtiçi Bireysel Yatırımcı tahsisat grubundan girilen ve T.C. kimlik numarasına göre Ağaoğlu Şirketler Grubu Çalışanları tahsisat grubunda yer aldığı görülen yatırımcıların taleplerinden en yüksek tutarlı talebi dikkate alınacaktır.

Önemli Not 4: Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecektir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi olacaktır.

Önemli Not 5: Müşterek hesaplardan talep girişi kabul edilmeyecektir. Müşterek hesaptan talep girişlerinin kontrolü konsorsiyum üyelerinin sorumluluğundadır.

Önemli Not 6: Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) İlke Kararı gereği; dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Önemli Not 7: Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) İlke Kararı gereği; yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir. 

Önemli Not 8: Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 9: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben izleyen iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İzahname’nin ‘Halka arza başvuru süreci’ başlıklı 25.1.3.2. no’lu bölümünün “Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi” başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Önemli Not 10: Yatırımcılar halka arzda sadece aşağıdaki varlıklarını teminat göstererek talepte bulunabilirler. Başvuru yerleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. olan yatırımcıların teminat gösterebileceği menkul kıymetler ve kıymet bazında blokeye alınacak tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Talep girişi yapılabilmesi için bu tutarların müşteri hesaplarında hazır olması gerekmektedir.
 

Teminata Alınacak Kıymet

Teminat Katsayısı

Teminata Alımda
Uygulanacak Fiyat

Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat

Para Piyasası Fonu (GPY1. Ve GPY2. Para Piyasası Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

0,90

TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinden alış kuru

(Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın cari kuru

TL DİBS

0,95

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ta (kap.org.tr), Şirket’in (tatlipinar.com.tr) ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin  (garantibbvayatirim.com.tr)  internet sitelerinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630