Kapat

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Garanti BBVA Yatırım liderliğinde halka arz oluyor!

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Garanti BBVA Yatırım liderliğinde halka arz oluyor!

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş paylarının birincil halka arzı 14 - 15 Eylül 2023’te “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 10:30-13:00 saatleri arasında Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da Garanti BBVA Yatırım  aracılığıyla gerçekleşecektir.

Başvuru Kanalları: Halka arza, Garanti BBVA e-Trader Mobil’de “Al Sat” -  “Hızlı Al Sat” adımından ve  Garanti BBVA e-Trader Web’de ise sembol arama alanına ADGYO.HE kodunu aratarak açılan emir ekranında taleplerinizi iletebilir veya Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Hisse Senedi” - "Hisse Alış" adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” - “Yatırımlar” menüsünde “Hisse İşlemleri” - "Hisse Alış" adımından ADGYO.HE kodunu aratarak başvurabilirsiniz.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.
 

İhraççı

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Lider Yetkili Kuruluş

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Talep Toplama

14 - 15 Eylül 2023

Fiyat & Satış Yöntemi

22,66 TL & Sabit Fiyatla Talep Toplama

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Dağıtım Yöntemi

Eşit Dağıtım

Halka Arz Edilen Pay Adedi

Toplam 73.700.000 TL nominal değerli pay

Halka Arz Büyüklüğü

1.670.042.000 TL

Halka Arz Türü

%100 Sermaye Artırımı

Halka Arz Öncesi ve Sonrası Çıkarılmış Sermaye

220.000.000 TL - 293.700.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%25,09

  Ek Satış Miktarı

Planlanmamaktadır.

  Planlanan Tahsisat          Grupları

Yoktur.

  Fiyat İstikrarı

30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır.

Fiyat istikrarı için ayrılacak toplam fon büyüklüğünün halka arz büyüklüğünün %20’sine kadar olması planlanmaktadır.

Fiyat istikrarı için ayrılacak fon 334.008.400 TL tutarındadır.

Taahhütler

Halka Arz Fiyatının Altında Satmama Taahhüdü:  Halka Arz Eden Pay Sahibi için 12 ay boyunca

Dolaşımdaki Pay Miktarını Artırmama Taahhüdü:  Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi için 12 ay boyunca

Halka Arz Teşvikleri

Bulunmamaktadır.

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

Önemli Not 1: Birincil Piyasada ortak hesaplardan halka arz başvurusu yapılamamaktadır.

Önemli Not 2: Birden fazla MKK sicil numarasına bağlı bulunan aracı kurum hesaplarından (müşterek hesap) iletilen emirler dağıtıma konu edilmez. Emirlerin tek MKK sicil numarasına bağlı yatırımcı hesabından girilmesi gerekmektedir. Mükerrer talep olması halinde BIST düzenlemeleri uygulanır.

Önemli Not 3: Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) İlke Kararı gereği; dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca Borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Önemli Not 4: Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 5: Borsa İstanbul dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emre dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci gününde birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır.

Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan İzahname; www.kap.org.tr,  www.adragyo.com.tr ve www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmuş olup yatırım kararlarının İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Yatırım kararlarının izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Onaylı İzahname için  tıklayınız.
Esas Sözleşme için tıklayınız.
Yönetim Kurulu İç Yönergesi için tıklayınız.
31.12.2020 tarihli Bağımsız Denetim Raporu için tıklayınız.
31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetim Raporu için tıklayınız.
31.12.2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporu için tıklayınız.
30.06.2023 tarihli Bağımsız Denetim Raporu için tıklayınız.
Denetçi Sorumluluk Beyanı için tıklayınız.
Hukukçu Raporu ve Bağımsız Hukukçu Sorumluluk Beyanı için tıklayınız.
Fonun Kullanım Yeri Raporu için tıklayınız.

Gayrimenkul Değerleme Raporları 
30.06.2023 - SPK-2023-68 tıklayınız.
30.06.2023 - SPK-2023-69 tıklayınız.
30.06.2023 - SPK-2023-70 tıklayınız.
30.06.2023 - SPK-2023-71 tıklayınız.
30.06.2023 - SPK-2023-72 tıklayınız.
30.06.2023 - SPK-2023-73 tıklayınız.
30.06.2023 - SPK-2023-74 tıklayınız.
30.06.2023 - SPK-2023-75 tıklayınız.
30.06.2023 - SPK-2023-76 tıklayınız.
30.06.2023 - SPK-2023-77 tıklayınız.
30.06.2023 - SPK-2023-78 tıklayınız.
30.06.2023 - SPK-2023-82 tıklayınız.
18.08.2023 – SPK-2023-101 tıklayınız.
21.08.2023 – SPK-2023-106 tıklayınız.

Bağımsız Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı için tıklayınız.
Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu için tıklayınız.
Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu için tıklayınız.
Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.

Saygılarımızla,
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630