Kapat

Bor Şeker A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Bor Şeker A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Talep Toplama Tarihleri : 07-08-09 Şubat 2024
Halka Arz Fiyatı: 26,54 TL

Bor Şeker A.Ş. Halka Arz Ediliyor!  Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından BORSK kodunu aratarak yapabilirsiniz. Garanti BBVA mobil ve internet başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.
Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!
 

İhraççı

Bor Şeker A.Ş.

Halka Arz Fiyatı

26,54 TL

Talep Toplama Tarihi

07-08-09 Şubat 2024

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi

200.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi

240.000.000 TL

Halka Arz Miktarı

70.000.000 TL (40.000.000 Sermaye Artırımı, 30.000.000 Ortak Satışı)

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

1.857.800.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%29,17

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama

Dağıtım Yöntemi

Eşit Dağıtım

Planlanan Tahsisat          Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar - %59, Çalışanlardan ve Çiftçilerden Yatırımcılar - %1, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar - %30, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar - %10

Taahhütler

Şirket ve hissedarlardan 1 yıl satmama taahhüdü

Fiyat İstikrarı

30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmaktadır.

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepler dikkate alınacaktır. Farklı konsorsiyum üyelerinden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınıyorsa Gedik Yatırım tarafından karar verilecektir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda, tek bir bireysel yatırımcıya asgari 1 adet pay dağıtımı yapılırken, mükerrer talep kontrolü yapılarak, bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcılara, her bir yatırımcıya 1 adet pay verilecek şekilde dağıtım yapılacaktır.
 
Önemli Not 2: Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’ın  talepleri sadece  Gedik Yatırım tarafından toplanacaktır.

Önemli Not 3: Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 4: Müşterek hesaplardan talep girişi kabul edilmeyecektir.

Önemli Not 5: Talebi karşılanan yatırımcıların payları, kaydi sistem esasları çerçevesinde, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesini takip eden en geç 3. iş günü olan 15 Şubat 2024’e kadar ve pay bedellerinin tam olarak ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Önemli Not 6: Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) İlke Kararı gereği; dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Önemli Not 7: SPK’nın 30 Mart 2023 tarihli ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca Bireysel Yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı bu tahsisat grubuna tahsis edilen toplam pay miktarının dörtte birini geçemeyecektir.

Önemli Not 8: Yatırımcılar halka arzda sadece aşağıdaki varlıklarını teminat göstererek talepte bulunabilirler. Başvuru yerleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. olan yatırımcıların teminat gösterebileceği menkul kıymetler ve kıymet bazında blokeye alınacak tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Talep girişi yapılabilmesi için bu tutarların müşteri hesaplarında hazır olması gerekmektedir.
 

Teminata Alınacak Kıymet

Teminat Katsayısı

Teminata Alımda
Uygulanacak Fiyat

Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat

Para Piyasası Fonu (GPY1. Ve GPY2. Para Piyasası Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

0,90

Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için

anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları

şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı

para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz

tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

TL DİBS

0,95

Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı

gösterge alış fiyatı

Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde ilk

açıkladığı gösterge alış fiyatı

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ta (kap.org.tr) ve Şirket’in (borseker.com) internet sitesinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım
 

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630