Kapat

Fuzul GYO Halka Arzı

Fuzul GYO Halka Arzı

  Fuzul GYO Halka Arz Ediliyor!  Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından FZLGY kodunu aratarak yapabilirsiniz. Garanti BBVA mobil ve internet başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için  tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

 

Konsorsiyum Üyesi

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

İhraççı

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Halka Arz Fiyatı

8,90 TL

Talep Toplama Tarihi

20-21 Temmuz 2023

Halka Arz Miktarı

91.860.000 TL (63.860.000 TL Sermaye Artırımı, 28.000.000 TL Ortak Satışı)

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Satan Ortaklar

Fuzul Holding A.Ş. (28.000.000 TL)

Halka Arz Büyüklüğü

817.554.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%28,89

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi

254.140.000 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi

318.000.000 TL

  Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama

  Dağıtım Yöntemi

Eşit Dağıtım

  Planlanan Tahsisat          Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%70) , Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%15) ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%15)

Taahhütler

Şirket ve Şirket Ortakları tarafından 1 yıl boyunca Bedelli-Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapmama ve Satmama Taahhüdü

Şirket ve Satan Ortaklar için 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü

Fiyat İstikrarı

Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 Gün

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.

Önemli Not 2: Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Halk Yatırım üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.

Önemli Not 3: Tüm yatırımcı gruplarında dağıtım yapılırken dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.

Önemli Not 4: Müşterek hesaplardan talep girişi kabul edilmeyecektir. Müşterek hesaptan talep girişlerinin kontrolü konsorsiyum üyelerinin sorumluluğundadır.

Önemli Not 5: Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) İlke Kararı gereği; dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca Borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Önemli Not 6: Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) İlke Kararı gereği; yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.

Önemli Not 7: Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 8: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyeleri’ne teslim edilmesini takiben derhal, satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İzahname’nin “Halka arz başvuru süreci” başlıklı 25 1 3 2 numaralı bölümünün “ Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi” başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Önemli Not 9: Yatırımcılar halka arzda sadece aşağıdaki varlıklarını teminat göstererek talepte bulunabilirler. Başvuru yerleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. olan yatırımcıların teminat gösterebileceği menkul kıymetler ve kıymet bazında blokeye alınacak tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Talep girişi yapılabilmesi için bu tutarların müşteri hesaplarında hazır olması gerekmektedir.
 

Teminata Alınacak Kıymet

Teminat Katsayısı

Teminata Alımda
Uygulanacak Fiyat

Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat

Para Piyasası Fonu (GPY1. Ve GPY2. Para Piyasası Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

0,90

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış  gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

TL DİBS

0,95

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

DİBS’lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili gündeki işlem anındaki cari alış fiyatı

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ta (kap.org.tr), Şirket’in (fuzulgyo.com.tr) ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin  (garantibbvayatirim.com.tr)  internet sitelerinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım  

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630