Kapat

Garanti Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Hk.

Garanti Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Hk.

Garanti Faktoring A.Ş.’nin (“Şirket”), yurt içinde toplam 650.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, Türk Lirası cinsinden vadesi bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun (“Kurul”) 19.07.2018 tarih ve 32/835 sayılı kararı ile

  1. 490.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç  belgesinin onaylanarak teslim edilmesi,

  2. Kalan 160.000.000 TL’ lik ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanmasına ve anılan ihraç belgesinin, ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul’ a iletilmesinden sonra teslim edilmesi

şartları ile onaylanmıştır.

Bu karar sonrasında, 160.000.000 TL’lik borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Kurul’a iletilmiş ve Kurul’un 19.07.2018 tarih ve 32/835 sayılı kararı ile onaylanan 650.000.000 TL’lik tavanın kalan 160.000.000 TL’lik kısmına ait ihraç belgesi Kurul’dan teslim alınmıştır.

Onaylı ihraç belgesi için tıklayınız.

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630